قبل از تایید قرارداد حتما با مشاوران ما در تماس باشید.

قبل از تایید قرارداد حتما با مشاوران ما در تماس باشید و درخواست های خود را مطرح کنید.

 

شرایط و آثار قرارداد

در صورتی که کار فرما از پرداخت حقوق تعیین شده بیشتر از زمان تعیین شده تاخیر کند، طراح میتواند قرارداد را فسخ کرده و از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

تا پایان زمان قرارداد و اتمام پروژه، کارفرما حق فروش و واگذاری طرح خود را به شخص دیگری ندارد.

طراح باید طرف حساب قانونی یا قراردادی مورد کار باشد در صورت واگذاری کار به افراد دیگر بایستی اسناد و مدارک شخص جدید را ضمیمه پرونده کند.

پرداخت هزینه های اضافی کار از جمله تولید محتوا ، نوشتن مقاله، مدیریت سایت و ادمین پیج، و از این دست موارد بر عهده کارفرما است و باید در متن قرارداد اضافه مبلغ ذکر شود.

پس از تحویل کار به کارفرما، هرگونه تغییرات و انجام کارهای بیشتر بر عهده طراح نبوده و قبل از تحویل کار باید همۀ اینها توسط کارفرما بررسی شود.

در پایان کار و در زمان تحویل، طراح موظف است یک جلسه توجیهی حضوری/غیرحضوری برای کارفرما انجام دهد و تمام توضیحات را برایشان توضیح دهد.

طراح موظف است در پایان کار و با تسویه حساب نهایی از کارفرما رسید تحویل نماید.

تمدید قرارداد فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضا مدت قرار داد ممکن است. در صورت قرارداد با شرایط و تغییرات مورد توافق، بخش لاینفکی از قرارداد خواهد بود.

شروع کار از زمانی است که مبلغ قید شده به حساب طراح سایت واریز میشود.

موارد حقوقی این قرار داد مطابق با قرارداد جاری است و تایید میشود.

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن، از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقص، تفسیر و اجرا از طریق داوران مرضی الطرفین رسیدگی و ظرف یک هفته حل و فسخ میگردد. درصورت عدم سازش، ظرف مدت مذکور به مراتب داوری ارجاع که مطابق با قانون و اساس نامه و آیین نامه دادرسی مربوطه با رای داور منتخب و به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فسخ خواهد شد.

با تمام بندهای قرارداد و شرایط تعیین شده موافقت دارم و آن را می پذیرم.

مهم: چنانچه قسمتی از قرارداد را متوجه نشده اید و یا با بندی از قرارداد مشکل دارید قبل از پذیرفتن تمام قوانین مشاوره بگیرید و با این شماره تماس گرفته یا در واتساپ پیام دهید.

قرارداد

  • کلیه مطالبی که با مشاوران ما مطرح کردید را در اینجا وارد کنید.
  • یک عکس با کیفیت از کارت ملی وارد کنید
  • از امضای خود یک عکس بگیرید
  • تاریخی که با طراح سایت تنظیم کرده اید را بنویسید
  • قیمتی که برای تحویل کار با کارفرما تنظیم شده است